lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar om barns gester: hur de ser ut, hur de används, och hur detta förändras över tid i utvecklingen. Jag har min bakgrund inom kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap, och datavetenskap.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (6 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)

Mats Andrén

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Mats Andrén kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk