lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i kinesiska och sitter även i grundutbildningsnämnden vid Området för humaniora och teologi. Jag har under flera år undervisat i och varit med om att utveckla våra nätbaserade kurser i kinesiska. Sedan ca två år tillbaka är jag "utlånad" till Lunds universitets högskolepedagogiska enhet, CED (Centre for Educational Development). Där arbetar jag med att ge stöd åt lärare som undervisar på nätet eller som är intresserade av att använda olika former av digitala verktyg/tjänster för undervisning och lärande. Jag har också lett projekt som rör digitala resurser för lärande och är ansvarig för förvaltningen av universitetstjänster som stöttar visuella medier för utbildning, så som Lunds universitets iTunesU-portal. Därutöver undervisar jag även på några högskolepedagogiska kurser. Under 2013 är jag delvis föräldraledig.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsområde är högskolepedagogisk utveckling, i synnerhet utveckling av utbildningsinsatser inom området e-lärande och undervisning och lärande stött av digitala verktyg och resurser.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (15 st)
Recensioner (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marita Ljungqvist

Universitetslektor
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marita.ljungqvistahu.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Länk