lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (28 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marina Svensson

Gästlärare
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marina.svenssonace.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20