lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (30 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marina Svensson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Marina Svensson kan inte längre nås via institutionen/enheten.