lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlaboratoriet

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (13 st)
Artiklar (48 st)
Bokkapitel (28 st)
Konferensbidrag (13 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Redaktör internationella tidskrifter

- Language, Interaction and Acquisition

- Associate editor Language Learning, 2009-2014

- Info editor Gesture, 2000-2017

Rausingpriset 2014

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

PI i Linnémiljön Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning (CCL)

PI i strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå)

Medlem i Pufendorfinstitutets temagrupp DATA

Styrelseledamot Pufendorfinstitutet; LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Ledamot av Academia Europaea

Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Ledamot Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Ledamot Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Ledamot Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar