lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlaboratoriet

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (13 st)
Artiklar (46 st)
Bokkapitel (28 st)
Konferensbidrag (11 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör internationella tidskrifter

- Gesture

- Language, Interaction and Acquisition

Rausingpriset 2014

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Ledamot av Academia Europaea

Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Ledamot Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Ledamot Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Ledamot Vetenskapssocieteten iLund

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

PI i Linnémiljön Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning (CCL)

PI i strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå)

Medlem i Pufendorfinstitutets temagrupp DATA

Styrelseledamot Pufendorfinstitutet; LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Marianne Gullberg

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar