lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Fonetik. Jag är intresserad av prosodi och av relationen mellan den fysiska och kognitiva aspekten av språk, med andra ord länken mellan fonetik och fonologi.

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsprojekt handlar om timing i multimodal kommunikation, d.v.s. hur en samlad kommunikation av språkljud och kroppsrörelser förhåller sig till varandra i tid.
Jag kommer att titta specifikt på sambandet mellan artikulatoriska rörelser, intonation och ansiktsrörelser. Detta görs bäst genom att använda sig av en elektromagnetisk artikulograf vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.
Projektet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar samt forskning om människa-dator interaktion.

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Konferensbidrag (11 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Doktorandrepresentant i Forskningsnämnden vid Humanistiska och Teologiska fakulteterna

Malin Svensson Lundmark

Doktorand
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum SOL:H514

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20