lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Louise Berglund

Ekonom
Avdelningen för arabiska, hebreiska och mellanösternstudier
Språk- och litteraturcentrum

Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post louise.berglundsol.luse

Telefon 046–222 80 43

Rum H332c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20