lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Administrativt

Uppdrag

  • Ekonom för Arabiska, Arabiska, Europastudier, Europastudier, Hebreiska, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Mellanösternstudier, Ryska, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap samt Öst- och centraleuropakunskap

Louise Berglund

Ekonom
Avdelningen för arabiska, hebreiska och mellanösternstudier
Avdelningen för ryska, öst- och centraleuropakunskap, jiddisch och europastudier
Sektion 5
Språk- och litteraturcentrum

Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post louise.berglundsol.luse

Telefon 046–222 80 43

Rum H332c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20