lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kim Andersen

Ekonom
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Allmän språkvetenskap
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kim.andersensol.luse

Rum SOL:H305a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 04 38