lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i maj 2015 på en avhandling med titeln Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark – Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries (Artos förlag).

Hösten 2015 undervisar jag på kursen LAT A 01, Efterklassisk prosa.

Forskning

Om forskningen

Mina huvudsakliga forskningsintressen finns inom nylatin och medeltidslatin. Jag har sysslat en hel del med textutgivning, men är också mycket intresserad av förhållandet mellan latinet och folkspråken, inte minst i tidigmodern tid.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Förord (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Johanna Svensson

Doktorand
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.svenssonklass.luse

Telefon 046–222 83 82

Rum SOL:A409

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20