lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har sedan hösten 2011 varit verksam som doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Jag har tidigare studerat litteraturvetenskap, även det i Lund, och arkitektur i Köpenhamn.
Mitt avhandlingsprojekt, som undersöker läspraktiken i svensk litteraturvetenskap, faller främst in under fälten estetik, ämneshistoria/ämneskritik och tolkningsteori och det är även innanför dessa fält som mina huvudsakliga intresseområden återfinns. Teoretisk grund för mitt avhandlingsprojekt finner jag hos Kant och Hegel såväl som hos Paul Ricoeur.
Utöver att skriva på min avhandling håller jag under terminen föreläsningar om några av mina litteraturvetenskapliga sidointressen, så som konkretism och postmodern amerikansk prosa, på den historiska delkursen Från modernismen. Dessutom undervisar jag på den teoretiska delkursen Barnlitteraturens värden och värderingar.
Avslutningsvis kan nämnas att jag är ledamot i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Isak Hyltén-Cavallius

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post isak.hylten-cavalliuslitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H206

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20