lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Inge Christensen

Gästforskare
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post inge.christensenslav.luse

Rum A416

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20