lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idir Alouache

Vaktmästare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post idir.alouacheht.luse

Telefon 046–222 08 07

Mobil 046–222 08 07

Rum SOL:H109

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20