lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Henrik Gyllstad

Jag är universitetslektor i Engelsk språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum. Detta innebär att jag sysslar med undervisning, forskning och administration. Min undervisning är en blandning av fackspråkligt inriktade kurser och mer traditionella kurser i engelsk språkvetenskap, med tyngdpunkt på lexikologi.

Information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.


Forskning

Administrativt

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Jag har undervisat/handlett vid:

Lunds universitet, Malmö högskola, University of Nottingham och Militärhögskolan Halmstad.

Jag är medlem av redaktionsnämnden (Editorial Board) för tidskriften 'ITL - International Journal of Applied Linguistics' (utgiven av John Benjamins), och jag har anlitats som granskare för följande internationella vetenskapliga tidskrifter:

'Applied Psycholinguistics'
'International Review of Applied Linguistics in Language Teaching'
'International Journal of Applied Linguistics'
'International Journal of Corpus Linguistics'
'ITL - International Journal of Applied Linguistics'
'Language Learning'
'Language Teaching'
'Language Teaching Research'
'Language Testing'
'Reading in a Foreign Language'
'Second Language Research'
'System'

Jag har även varit granskare av artiklar för the Encyclopedia of Applied Linguistics (utgiven av Wiley Blackwell).

Jag har varit opponent på två doktorsavhandlingar (2012 (Suhad Sonbul) och 2013 (Paweł Szudarski), båda vid University of Nottingham, Storbritannien).

Jag har fungerat som granskare av forskningsprojektansökningar för statliga forskningsfinansiärer i Belgien och Holland.

Jag har vid två tillfällen (2011 och 2012) varit sakkunnig vid tillsättning av lektorer i engelska med inriktning mot ordkunskap och språktestning vid Köpenhamns universitet.

Innehållsansvarig: Henrik Gyllstad
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-07-18

Henrik Gyllstad

Kontaktinformation

Henrik Gyllstad
Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 75 57

Fax 046–222 32 11

Rum H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Besökstider

Enligt överenskommelse (skicka ett e-postmeddelande)