lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i semiotik vid Lunds Universitet, där jag leder Semiotikseminariet sedan 1986, samt Centrum för kognitiv semiotik, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Jag skapade forskarutbildningen i semiotik 1998.

Jag var den förste ordföranden för Svenska föreningen för semiotik, sffs och var ordförande för Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) 1992-20. Jag är också generalsekreterare för International Association for Visual Semiotics (IAVS/AISV), grundade i Blois, Frankrike sedan oktober 2001.

Jag har doktorerat i lingvistik i Lund och i semiotik vid École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Från 1974 till 1981 var jag medlem av Groupe de recherches sémio-linguistiques, i Paris, som leddes av A.J. Greimas, inom vilken jag organiserade en grupp som sysslade med gesternas semiotik. Mellan 1981 och 1982 ägande jag mig åt forskning och undervisning i semiotik och lingvistik i Mexico, särskilt tillämpad på mayaindianernas språk och kultur.

Forskning

Om forskningen

Jag har sysslat med allmän och visuell semiotik, gesternas semiotik, lingvistik, kultursemiotik och på senare tid utvecklingssemiotik. Semiotik är vetenskapen om betydelser, också utanför språket.

Sedan jag återkom till Sverige från Frankrike och Mexiko 1983 har jag etablerat den semiotiska forskningen här i landet. För närvarande ligger fokus för mitt forskningsintresse på utvecklingen av semiotiska resurser hos människosläktet och barnet, först inom ramen för projektet Språk, gester och bilder i ett semiotisk utvecklingsperspektiv (SGB), som semiotikämnet genomförde i samarbete med lingvistik och kognitionsforskning, följt av EU-projektet Stages in the Evolution and Development of Sign Use (SEDSU), som var ett samarbetet med psykologer, primatologer och lingvister ute i Europa, och nu senast i Centre for cognitive semiotics, som innefattar företrädare för semiotik, lingvistik och flera andra humanistiska ämnen vid Lunds Universitet.

Min bok Pictorial concepts (Lund: Lund University Press 1989) har fått internationell erkännande som ett grundläggande verk inom den visuella semiotiken. På svenska har jag också publicerat den första heltäckande läroboken som existerar på något språk i visuell semiotik Bildbetydelser (Lund: Studentlitteratur 1992). Jag har också varit en av utgivarna, med speciell inriktning på visuell semiotik, för Encyclopedia of Semiotics, utgiven av Oxford University Press 1998, för vilken jag också har skrivit många uppslagsord.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (43 st)
Bokkapitel (33 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (18 st)
Working papers (7 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Kognitiv semiotik

Göran Sonesson

Professor, FFU-ansvarig
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post goran.sonessonsemiotik.luse

Telefon 046–222 95 31

Rum SOL:H405c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20