lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Felix Nicolau

Universitetslektor
Rumänska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post felix.nicolaurom.luse

Rum L507C

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20