lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

I juni 2017 disputerade jag på avhandlingen Poesisom politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad. Avhandlingen undersöker förhållandetmellan författare, verk och samhälleligt engagemang med fokus på tvåförfattarskap ur den samtida svenskspråkiga lyriken. Ytterligare ett syfte, medteoretisk utgångspunkt, var att undersöka performativitetsteorins metodologiskaoch teoretiska möjligheter och begränsningar avseende textbaserad poesi. Jag ärför närvarande anknuten forskare vid Språk- och litteraturcentrum.

Jag är intresserad av kontaktytorna mellanlitteratur och samhälle, med särskilt fokus på den samtida poesin. Andra forskningsintressenär affektteori, genusteori, fransk litteratur, kreativt skrivande och frågorsom rör kroppen och dess förkroppsligande i litteraturen.

Under hösten 2017 arbetar jagforskningsförberedande med planeringen av ett 3-årig postdoktoralt projekt medtiteln ”Transkulturell litteraturhistoria i brytpunkten mellan adelskultur ochborgerlig romantik 1790–1890”. Projektet syftar till att lyfta performativaperspektiv på frågan om litteraturens betydelse för nationen som föreställdgemenskap genom att bland annat analysera den svenska hovdamen och litteratörenMarianne Ehrenströms, den franske filologen Jean-Jacques Ampères och den franske skandinavisten XavierMarmiers texter om den skandinaviska litteraturen. Projektets forskningsfrågorrör ämnen som litteraturhistoria, transnationell litteratur, litterärcirkulation, nationalism och identitet.

Tillsammans med Jimmie Svensson och AlfredSjödin driver jag det ämnesövergripande poesiseminariet på SOL:www.poesiseminariet.wordpress.com

Jag är verksam som kritiker på Flamman och Skånska dagbladet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Evelina Stenbeck

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post evelina.stenbecklitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk