lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Syftet med mitt avhandlingsprojekt Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad (2017) var att undersöka förhållandet mellan författare, verk och samhälleligt engagemang med fokus på två författarskap ur den samtida svenskspråkiga lyriken. Ytterligare ett syfte, med teoretisk utgångspunkt, var att undersöka performativitetsteorins metodologiska och teoretiska möjligheter och begränsningar avseende textbaserad poesi.

Jag är intresserad av de kontaktytor där en politiskt engagerad poesi och performativa strategier, inom och utanför texten, möts, för att på så vis visa fram dagens politiska poesi, dess relation till traditionen och dess brott med densamma avseende författarsubjekt, verkbegrepp, relation mellan kropp och språk, den poetiska händelsen.

Tillsammans med Jimmie Svensson och Alfred Sjödin driver jag det ämnesövergripande poesiseminariet på SOL: www.poesiseminariet.wordpress.com

Jag är verksam som kritiker på Skånska dagbladet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Evelina Stenbeck

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post evelina.stenbecklitt.luse

Mobil 070–837 41 30

Rum SOL:H232B

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk