lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor och anknuten forskare i engelsk litteraturvetenskap. Mitt huvudintresse är i renässansdramat, och min avhandling fokuserade på skepticism och tro i framställningen av häxor i 15- och 1600-talspjäser.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i Renaissance Society of America.

Eric Pudney

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Eric Pudney kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk