lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan hösten 2013 doktorand i ämnet filmvetenskap. Sedan tidigare har jag avlagt Master of Arts-examen (cum laude) i medievetenskap vid Universiteit van Amsterdam samt Filosofie magisterexamen i filmvetenskap vid Lunds universitet. Min akademiska bakgrund inkluderar även studier i medie- och kommunikationsvetenskap och engelska. Mina huvudsakliga forskningsområden är propaganda, dokumentärfilm och beställningsfilm.

Forskning

Om forskningen

Min avhandling studerar den svenska kritikern, regissören och forskaren Gösta Werners (1908-2009) filmskapande. Fokus läggs därmed på tre specifika fält inom vilka Werner verkade under sin karriär: experimentfilmen, långfilmen, och, i synnerhet, beställningsfilmen.

Under fyrtio- och femtiotalet var Werner och många andra konstnärligt ambitiösa filmskapare, som exempelvis Arne Sucksdorff, Alex. Jute och Egil Holmsen, ofta förpassade till beställare för finansiering av sina filmprojekt. På beställning regisserade Werner dels en lång rad filmer som dokumenterade och kommunicerade industriprocesser, men även mer konstnärligt orienterade filmer där han tilläts experimentera med filmen som uttryckssätt. Med sina filmer, som Tåget (1948), Att döda ett barn (1953), och Skymningsljus (1954), kom Werner att bli en av Sveriges få internationellt erkända kortfilmsregissörer. Dessa filmer nådde dessutom en månghövdad och mångskiftande publik: från arbetsplatser och skolor till internationella filmfestivaler.

Projektet har två mål: det första är att få en klarare bild av Werners filmskapande och hans föränderliga ställning inom den svenska filmindustrin; det andra är att placera dessa negligerade filmer i en kulturell kontext och därmed förbättra vår insikt i den logik som präglade kortfilmsproduktionen under 40- och 50-talet.

Publikationer

Artiklar (6 st)
Bokkapitel (1 st)
Encyklopediartiklar (7 st)
Konferensbidrag (18 st)
Recensioner (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Administrativa uppdrag

- Representant för Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HTDR) i Forskarutbildningsnämnden, 2017-

- Graduate Student Representative i SCMS Society for Cinema and Media Studies Scandinavian Scholarly Interest Group, 2016-2018
- Representant i Språk- och litteraturcentrums styrelse, 2014-2016
- Representant för Språk- och litteraturcentrums doktorandråd (SOLDR), 2014-2016
- Representant för Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HTDR) i Lunds doktorandkårs (LDK) styrande församling, 2014-2016
- Administratör och kassör för Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HTDR), 2013-2016

Pedagogiska meriter

Högskolepedagogisk fortsättningskurs: ”Kursledarskap och kursplanering”, 2015
Högskolepedagogisk introduktionskurs, 2014

Utmärkelser

Cum laude för Master of Arts, University of Amsterdam 2012

Medlemsskap

- NECS European Network for Cinema and Media Studies
- SCMS Society for Cinema and Media Studies (The Scandinavian Scholarly Interest Group)
- CSS The Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund
- IAMHIST The International Association for Media and History

Emil Stjernholm

Doktorand
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post emil.stjernholmlitt.luse

Rum SOL:H127

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk