lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (1 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (7 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ellen Turner

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ellen.turnerenglund.luse

Telefon 046–222 75 51

Rum SOL:H319

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20