lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

David Petersson

Universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post david.peterssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20