lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2013. Mitt avhandlingsprojekt handlar om samtida populärvetenskap, med ett särskilt fokus på fysik och astronomi. Modern naturvetenskap involverar djupa begreppsliga, emotionella och sociala utmaningar. Det finns ett slags gap mellan den verklighet de populärvetenskapliga författarna ska representera och vår föreställningsförmåga. Jag studerar hur de populärvetenskapliga författarna går tillväga för att överbrygga detta gap. Detta inkluderar narrativ form, förundran och bävan som känslomässiga stämningslägen, och existentiell mening i form av det vetenskapliga projektet som sådant.

Jag är också väldigt intresserad av klimatförändringar och Antropocen, både i fiktion och icke-fiktion.

Forskning

Publikationer

Artiklar (4 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Daniel Helsing

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.helsinglitt.luse

Telefon 046–222 08 15

Rum SOL:H220b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20