lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i klassisk grekiska. Mitt forskningsområde består av klassisk filologi tillsammans med antik litteratur och filosofi.

Forskning

Om forskningen

I min avhandling skall jag undersöka dikternas citat i Platons filosofiska dialoger. Jag ska fokusera på hur Platon citerar tidigare lyriker, som till exempel Solon eller Tyrtaios, i Lagen. Resultatet ska hjälpa oss att tydliggöra, å en sida, intertextualiteten i Platons dialog, å andra sida, Platons attityd mot poesi.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Claudia Zichi

Doktorand
Grekiska (antik och bysantinsk)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claudia.zichiklass.luse

Rum SOL:A410

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20