lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Claes-Göran Holmberg

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claes-goran.holmberglitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20