lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Chris Sinha

Gästprofessor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post chris.sinhaling.luse

Telefon 046–222 08 05

Rum SOL:H425

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk