lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Chris Sinha

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Chris Sinha kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk