lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1938, fil.mag., doktorand i litteraturvetenskap.
Forskarutbildning, inklusive undervisning, samt vikariat som forskarassistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen ledde till femårigt förordnande som Forskarassistent i Skandinavistik vid Freie Universität i Väst-Berlin. Min påbörjade avhandling om ”Social fantasi i litteraturundervisningen” ledde till skriften Varför har skolan så svårt att utgå från elevernas erfarenheter (2. uppl. 1984). 1987 arbetade jag heltid som förlagsredaktör (Symposion), därefter förlagskonsult. Under många år hade jag förordnanden i litteratur- och kulturvetenskap. Jag var kursledare i fortbildningskurser för klass- och gymnasielärare i Svenska. Jag var redaktör för tidskriften Res Publica från starten tre år framåt, för tidskriften Svenska i Skolan (W&W) och TfLs temanummer ”Litteraturreception och pedagogik”, medlem i arrangörsgruppen för Rikskonferensen i svenska i skolan 1993 och 1995 och i juryn för Telias lärarpris i retorik.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (5 st)
Recensioner (6 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Bo Svensson

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.svenssonlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20