lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Just nu arbetar jag med ett projektet ”Relationen mellan Strindberg och Rydberg med inriktning på tiden före moderna genombrottet” som är finansierat av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. Strindberg har energiskt förnekat varje typ av påverkan från Rydberg men hans tidiga dramer säger något annat. Hittills har jag publicerat fyra uppsatser (se nedan). År 1993 disputerade jag på avhandlingen Sivar Arnér – den livsbejakande nihilisten. Under arbetet väcktes mitt intresse för Friedrich Nietzsche och fransk existentialism – ett intresse som vuxit genom åren. Jag har även varit pedagogisk konsult på Centre for Educational Development 1997–2005. Sedan 1992 har jag varit huvudredaktör för skriftserien Absalon. Efter det att jag avslutat ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond och publicerat boken Den historiska romanen som vapen 2004 blev jag docent. Därefter har jag gett ut tre böcker om Viktor Rydbergs författarskap (se nedan). År 2010 blev jag professor.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (21 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (26 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Birthe Sjöberg

Professor emerita
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post birthe.sjoberglitt.luse

Rum SOL:H228

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20