lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Docent i franska, lärare och forskare vid franska avd/SOL sedan 1995, fil dr 2003. Arbetar sedan 2016 inom RJ-programmet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik" (worldlit.se). Medarrangör av Forum för komparativ litt.vet. /KOMPLITT. Har undervisat på alla nivåer inom franskämnet, på kurser inom litteraturvetenskap såväl som i grammatik och översättning. Handleder nu på masternivån inom Översättarutbildningen.

Ett av mina forskningsområden är känslors roll i litteratur och litteraturundervisning. Ett annat är översättning och reception av fransk 1800-talsfiktion i Sverige (se BREFS ), nu inom ovan nämnda Rj-program. Här studerar jag även Paris som kosmopolitiskt centrum i den franska 1800-talsromanen. Tidigare studier har behandlat romanslut hos Balzac, "bovarysme" hos Stendhal och Flaubert och René Girards "triangulära begär" hos Stendhal.

Specialintressen: den franska 1800-talsromanen och dess reception, litteraturens roll, emotioner och litteratur.

Forskning

Om forskningen

Se http://www.sol.lu.se/person/AnnikaMorteAlling

Inom det avslutade projektet ”Den Franska Realismen i Skandinavien”, RFS, utarbetade jag en bibliografi och en databas över svenska översättningar av franska fiktionstexter utkomna i bokform under 1800-talet (se BREFS ). De mest översatta franska författarna under perioden är inte dem man i första hand finner i svenska litteraturhistorier; projektet avslöjade således en ny bild av perioden. Resultaten visar bl.a. att de stora franska realisterna Stendhal, Balzac, Flaubert och Maupassant med råge överträffas i popularitet av författare som i Sverige idag är okända för många: Eugène Scribe, Eugène Sue, Charles Perrault, Anne-Honoré-Joseph Duveyrier, Henri Meilhac, Olivier Gloux, Michel Carré, Alice Durand och Jean François Alfred Bayard.

Inom RFS-projektet har jag även skrivit en längre artikel om receptionen av Stendhal i Sverige och jag förbereder också en bok om Stendhal på svenska.

Ett annat projekt behandlar olika aspekter av slutet i den franska realistromanen och dynamiken mellan början och slut.

Ytterligare ett projekt, som nyligen påbörjats, handlar om kosmopolitisk och vernakulär dynamik i den franska 1800-talsromanen från Stendhal till Zola. Här analyseras t.ex. karaktärernas rörelse från landsbygd och lokala sammanhang till världsstaden Paris, en rörelse som kommer att innebära sökandet efter nya ideal och en ny mening, inte minst på ett existentiellt plan. Drömmar krossas, illusioner förloras, Paris hotar, lockar, är ett fönster ut mot den stora världen.

Övrig forskning handlar om emotioners roll i litteratur och i undervisning om litteratur.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (8 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (16 st)
Recensioner (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2016- Anställning som forskare inom RJ-programmet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik" (projektledare Stefan Helgesson, Stockholms universitet).

2016- Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten, Lund.

2015 Docent i franska med inriktning på franskspråkig litteratur.

2009-2015 Tjänst som forskarassistent i franska, Lunds universitet (deltid).

2006-2008 Postdoktorstipendium, Einar Hansens Allhemsstiftelse.

2008 Pris från Kungliga Vitterhetsakademien för forskning om Stendhalreceptionen i Sverige och om de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under senare delen av 1800-talet. http://vitterhetsakad.se/pdf/priser/Pris2008.pdf

2004-2005 Anställning inom projektet "Den Franska Realismen i Skandinavien", finansierat av NOS-H och RJ.

2003 Pris för doktorsavhandlingen av Vetenskapssocieteten i Lund.

2000-2001: inbjuden forskare vid Université de la Sorbonne-Nouvelle, Paris III (STINT-stipendium).

1995 Filosofie Magisterexamen och Gymnasielärarexamen i engelska och franska (Lunds Universitet, University of Sussex, Université de Provence).

Några internationella konferenser:

ACLA /American Comparative Literature Association 2017, Utrecht University, 6-9 July: "Paris and Stockholm in Le Père Goriot by Honoré de Balzac and The Red Room by August Strindberg" (presented within Richard Hibbitt's seminar series "Other Capitals of the Nineteenth Century").

Inbjuden föredragshållare (av Prof. Patrizia Lombardo) till symposiet « Vive Stendhal », CISA /Centre Interfacultaire en Sciences Affectives, Université de Génève, 3 februari 2017. Titel på föredrag:”Enseigner Stendhal”.

International conference on Narrative, ISSN (International Society for the Study of Narrative), 16-18 juni 2016, Amsterdam. Deltagande med eget bidrag : « Emotion and narrative in literature classes: Swedish university students reading Le Père Goriot and Madame Bovary ».

8-10 april 2015 : deltagande med egetbidrag vid colloque international : « Pratiques et l’enseignement dufrançais » (double blind peer review). Université de Lorraine, Metz. Titelpå egna föredraget : « La place des émotionsdans l’enseignement de la littérature. De la théorie à deux cas pratiques: LePère Goriot et Madame Bovary. » Programmet : http://40anspratiques.event.univ-lorraine.fr/DOCUMENT/crempra_programme.pdf

28-29 March 2014 : University of Sheffield, deltagande med bidraget « The Nineteenth century Novel and the existentialposition of its readers ». Society of Dix-Neuviémistes (SDN) TwelfthAnnual Conference : « The Emotions ». Konferenslänk : http://www.sdn.ac.uk/conferences/annualconferences/Sheffield/Sheffield.html

Åbo Akademi, 3-4 november 2014: Inbjuden föredragshållare vid Studiedagar om franskspråkig litteraturforskning i Sverige och Finland, Titel på föredraget : « Känslors plats i litteraturundervisningen. Exempel från franska 1800-talsromaner ». http://www.abo.fi/public/News/Item/item/9118

28 maj – 1 juni 2012 deltagande med bidraget « The sense of an Ending – in Life and Narrative » (tillsammans med Anna Cabak Rédei från kognitiv semiotik, SOL, Lund) vid internationella konferensen « Life and Narrative », AmericanUniversity i Paris. Se hemsidanhttp://www.aup.edu/news/special_events/narrative_matters.htm

Inbjuden föredragshållare till det internationella symposiet « Bovarysme: littérature et philosophie. Il y a cent cinquante ans Madame Bovary paraissait dans la Revue de Paris... » Journée d’étude organisé par André Guyaux (Centre de recherche sur la littérature francaise du XIXe siècle, Sorbonne) et Per Buvik (Centre de coopérationfranco-norvégienne en sciences sociales et humaines, FMSH). 3 november 2006, Salle des Actes, Sorbonne. (http://flaubert.univ-rouen.fr/nouveautes/bovarysme.pdf)

Deltagande vid det internationella symposiet ”Le réalisme français en Scandinavie. Réception, traductions, poétiques ”, den 21-22 oktober 2005 vid Université Paris7. Presentation av föredraget ”Labibliographie suédoise du RFS” samt av föredraget ”La réception de Stendhal en Suède”.

Annika Mörte Alling

Forskare
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post annika.morte_allingrom.luse

Telefon 046–222 91 47

Mobil 070–294 74 19

Rum L511A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar