lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och lektor i svenska. Jag är också programkoordinator för Språkkonsultprogrammet. Under vårterminen 2016 undervisar jag i textanalys och handleder examensarbeten på Språkkonsultprogrammet. Jag handleder även på kandidat- och masternivå. 2015-2018 arbetar jag på halvtid med forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård (MEPAC).

Tillsammans med David Håkansson driver jag även projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Från våren 2016 är jag seminarieledare vid Forskarseminariet i nordiska språk.

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården.

2015–2018 är jag forskare i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård.

Tillsammans med David Håkansson driver jag även projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (5 st)
Rapporter (3 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Programkoordinator Språkkonsultprogrammet

Anna W Gustafsson

Universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_w.gustafssonnordlund.luse

Telefon 046–222 98 46

Rum SOL:L317

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk