lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anita Pluwak

Mit ph.d.projekt beskæftiger sig med Holocausttematikken i populære narrativer, hovedsageligt litteratur, men også film, tv-serier, museer etc., deres karakteristik, betydning og udviklingsdynamik. Hovedvægten er lagt på Østeuropa (især Polen), men der efterstræbes et bredt europæisk perspektiv.

Nogle af de problemstillinger, projektet kommer ind på, er:

• Holocausts centrale betydning for europæisk kultur efter 1945 (årsager, konsekvenser, aktører)

• Populærkulturens nøgleposition i moderniteten (baggrund, konsekvenser, muligheder)

• Holocausttemaer og motiver i den populære kultur

• Nødvendigheden af et bredt europæisk perspektiv, der inkluderer Østeuropa

Innehållsansvarig: Anita Pluwak
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-12-04

Kontaktinformation

Anita Pluwak
doktorand
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 40 57

Fax 046–222 32 11

Rum A309a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20