lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (14 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anders Piltz

Professor emeritus
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.piltzklass.luse

Telefon 046–222 83 76

Rum SOL:A402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20