lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i litteraturvetenskap och prefekt vid Språk- och litteraturcentrum.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens och författarnas roll och funktion i offentligheten, till exempel inom politiken. Detta har jag, tillsammans med professor Torbjörn Forslid, skrivit om i boken Statsministerns sommarläsning. Om litteratur, politik och bildning (2014).

Vidare arbetar jag sedan 2013 inom det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi är sex forskare som undersöker hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

I min tidigare forskning sysslade jag med frågor om intermedialitet (relationen mellan film och roman) samt med förintelselitteratur.

Jag handleder två doktorander samt undervisar inom grundutbildningen.

Forskning

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (21 st)
Recensioner (13 st)
Tidningsartiklar (13 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ordförande, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ordförande, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Anders Ohlsson

Prefekt
Språk- och litteraturcentrum

Professor
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20