lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i engelsk lingvistik och forskningsassistent i Humanistlaboratoriet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är de kognitiva aspekterna av läsning, mer specifikt monitoreringsprocesserna som är involverade i förståelsen av skriven text. Jag är också involverad i ett forskningsprojekt som fokuserar på användningen av eye-tracking i klassrumsmiljöer, förbättring av multimodala läromedel och på att undersöka effekten av textläslighet på lärande. Jag har tidigare undersökt påverkan av ljud och musik på ögonrörelser, både för dynamiska stimuli (t.ex. videoklipp) och för mer grundläggande ögonrörelser (t.ex. en antisackad-uppgift).

Forskning

Publikationer

Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Alexander Strukelj

Doktorand
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.strukeljenglund.luse

Telefon 046–222 48 67

Rum SOL:H328a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20