lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

GrundkurserGes termin
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp (SVEA11)höst 2017vår 2018
Svenska: Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp (SVEB20)
Svenska: Runologi, 7,5 hp (SVEB18)vår 2018
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)höst 2017
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)höst 2017
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp (SVEF24)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF25)
Fortsättningskurser
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2017vår 2018
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2017vår 2018
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK11)
Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEB11)
Svenska: Svensk språkhistoria - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB13)
Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB14)
Svenska: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp (SVEB15)
Svenska: Litterär stilistik, 7,5 hp (SVEB19)
Svenska: Grammatisk problemlösning, 7,5 hp (SVEB21)
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEB29)höst 2017
Praktisk fornsvenska för historiker, 7,5 hp (SVEB22)
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB30)höst 2017
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK10)höst 2017
Avancerad nivå
Svenska: Semantik och lexikologi - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM21)
Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 hp (SVEM24)
Svenska: Litterär stilistik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM28)
Svenska/Nordiska språk: Specialstudium i grammatik, 7,5 hp (SVEM33)
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier, 7,5 hp (SVEM36)
Språk och språkvetenskap: Generativ syntax, 7,5 hp (SVEM37)
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEM39)höst 2017
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 hp (SVEM40)vår 2018
Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 hp (SVEM41)
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM42)höst 2017
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM43)höst 2017
Övrigt
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 30 hp (SVED01)höst 2017
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 15 hp (SVED02)höst 2017
Nyanlända elevers skolframgång, 7,5 hp (SVEH04)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: