lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Litteraturvetenskap

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Grundkurs, 60 hp (LIVA04)vår 2016höst 2016
Litteraturvetenskap: Den moderna litteraturen, 30 hp (LIVA03)vår 2016höst 2016
Makt, språk och litteratur, 30 hp (SLVA01)
Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik - nätkurs, 7,5 hp (LIVA36)vår 2016
Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i teori och praktik, 7,5 hp (LIVA50)höst 2016
Survey of Swedish Literature, 7,5 hp (SASH16)vår 2016
Fortsättningskurser
Litteraturvetenskap och litteraturförmedling: Fortsättningskurs, 30 hp (LIVA22)
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (LIVK10)vår 2016höst 2016
Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (LIVA51)
Kurser på avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Masteruppsats, 30 hp (LIVR07)
Litteraturvetenskap: Magisterkurs, 30 hp (LIVM01)
August Strindbergs författarskap, 15 hp (LIVR62)
Literature-Culture-Media: American Literature 1820 - 1945, 15 hp (LIVR63)höst 2016
Litteratur - kultur - media: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 hp (LIVR73)vår 2016
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15 hp (LIVR74)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Astrid Lindgren, 15 hp (LIVR47)
Litteratur-kultur-medier: Den intermediala kulturens estetik, 15 hp (LIVR99)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Den litterära och mediala offentligheten, 15 hp (LIVR21)
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)vår 2016
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Examensarbete, masterkurs, 15 hp (LIVR71)
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Författares och intellektuellas roll i den franska offentligheten, 15 hp (LIVR54)
Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15 hp (LIVR45)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Introduktionskurs - vad är meningen med humaniora?, 15 hp (LIVR01)
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15 hp (LIVR25)vår 2016
Litteratur-kultur-medier: Litteraturvetenskapli teori och metod, 15 hp (LIVR05)
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod, 15 hp (LIVR51)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Magisteruppsats, 15 hp (LIVR41)
Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och "ikoner" i Latinamerika, 15 hp (LIVR30)
Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och medier i Latinamerika, 15 hp (LIVR29)
Litteratur-kultur-medier: Skandinavisk barn- och ungdomslitteratur, 15 hp (LIVR46)vår 2016
Litteratur-kultur-medier: Spansk litteratur från 1800- och 1900-talen, 15 hp (LIVR27)
Litteratur-kultur-medier: Svensk litterär kanon i ett historiskt och teoretiskt perspektiv, 15 hp (LIVR44)
Litteratur-kultur-medier: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och teoretiska perspektiv, 15 hp (LIVR48)
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2016
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR42)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR61)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR72)
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15 hp (LIVR03)vår 2016
LKM: Amerikanska identiteter - identitetsskapande i amerikansk skönlitteratur och film efter andra världskriget, 15 hp (LIVR64)
Litteratur-kultur-medier: Sociala medier och populärkultur i Latinamerika, 7,5 hp (LIVR31)
Övriga kurser
Den samtida litteraturen, 30 hp (LIVA05)
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2016
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2016
Litteraturvetenskap: Påbyggnadskurs, 30 hp (LIVP01)

Denna sida visar det aktuella kursutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: