lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Barnlitteratur

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs, 30 hp (LIVA13)
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs, 30 hp (LIVA15)höst 2016
Fortsättningskurser
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 hp (LIVA23)
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 hp (LIVA25)vår 2016
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs, 30 hp (LIVK02)höst 2016
Kurser på avancerad nivå
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - magisterkurs, 30 hp (LIVM02)

Denna sida visar det aktuella kursutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: