lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II

YIDB02

Kurskod: YIDB02
Engelsk titel: Yiddisch: Language and Literature
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2016
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2016-01-18 – 2016-06-05
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt YIDB01 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-75201

Lärare: Jan Schwarz

Beskrivning

Kursen bygger på de kunskaper som inhämtats under nybörjarkurs I och fördjupar kunskaperna i jiddischspråkets grammatik och vokabulär samt förmågan att översätta mellan jiddisch och svenska. Konversationsfärdigheterna uppövas. Kursen syftar också till att skapa en förtrogenhet med texter från skilda epoker, på såväl grundspråk som i översättning.

Kursen består av följande delkurser:

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp
  3. Språk- och litteraturhistoria, 5 hp

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 4 hp
  2. Mutnlig och skriftlig språkfärdighet, 3 hp
  3. Prosans, poesins och jiddischmusikens framväxt, 4 hp
  4. Jiddischidentiteten i litteraturen, 4 hp