lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II

YIDB02

Kurskod: YIDB02
Engelsk titel: Yiddisch: Language and Literature
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2014
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2014-09-01 – 2015-01-18
Behörighet: Grundläggande samt YIDB01 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-35211

Beskrivning

Kursen bygger på de kunskaper som inhämtats under nybörjarkurs I och fördjupar kunskaperna i jiddischspråkets grammatik och vokabulär samt förmågan att översätta mellan jiddisch och svenska. Konversationsfärdigheterna uppövas. Kursen syftar också till att skapa en förtrogenhet med texter från skilda epoker, på såväl grundspråk som i översättning. Kursen består av följande delkurser: 1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp 3. Språk- och litteraturhistoria, 5 hp.

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 4 hp
  2. Mutnlig och skriftlig språkfärdighet, 3 hp
  3. Prosans, poesins och jiddischmusikens framväxt, 4 hp
  4. Jiddischidentiteten i litteraturen, 4 hp

Kursanmälan

Anmälningstiden till kurserna gick ut den 15 april, men du kan fortfarande göra en sen anmälan.

Sen anmälan

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen.