lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan

NYGR15

Kurskod: NYGR15
Engelsk titel: Modern Greek: Language variation in Modern Greek
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-03-20 – 2017-06-04
Behörighet: Nygrekiska: Kandidatkurs (NYGK11) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-75862

Kursansvarig: Vassilios Sabatakakis

Beskrivning

Kursen syftar till att ge kunskaper om modern nygrekisk sociolingvistik och dialektologi samt om grundläggande variation i nygrekiska. Den ger en genomgång av geografiska och sociala orsaker till språklig variation. Den behandlar ingående grundläggande begrepp såsom språkliga varieteter, standardspråk, flerspråkighet och kodväxling, språkkontakt, språkvård och språkpolitik i Grekland och Cypern. Vidare diskuteras olika forsknings-metoder som används inom sociolingvistik och dialektologi.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs NYGK11 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
25 mars 2019 – 9 juni 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan är 25 000 SEK.