lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lingvistik: Världens språk

LINB13

Kurskod: LINB13
Engelsk titel: Linguistics: Diversity of the World's Languages
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-11-05 – 2019-01-20
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt Lingvistik: Språkets struktur och funktion (LINB02) eller 60 hp i något språkämne, eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.
Anmälningskod: LU-35631

Beskrivning

Kursen ger en översikt över språken i världen, vilka språkfamiljer de tillhör och var de talas. Kursen tar också upp vad som är gemensamt för de mänskliga språken och på vilka sätt de kan skilja sig från varandra, t.ex. inom grammatiken och ljudsystemet. Likheter mellan två språk kan bero på släktskap men också på lån eller påverkan från geografiskt närliggande språk eller på universalier, som har att göra med hur språk fungerar som mänskligt kommunikationsmedel. Som en väsentlig del av kursen ingår ett grupparbete, nämligen att medelst eget informantarbete undersöka strukturen hos ett språk som man inte har kunskaper i tidigare. Kursen kan även ingå som delkurs i Lingvistik, grundkurs (LINA13).

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
5 november 2018 – 20 januari 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Världens språk är 12 500 SEK.