lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska: Fortsättningskurs (46-60)

ENGH04

Kurskod: ENGH04
Engelsk titel: English: Level 2 (46-60)
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBSERVERA! Från våren 2019 finns informationen här: ENGH14

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt ENGH03 (Engelska: Grundkurs (31-45)) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-74252

Lärare: Cian Duffy, Henrik Gyllstad, Kiki Lindell

Beskrivning

När du har läst Engelska: Fortsättningskurs (31-45), blir du behörig till ENGH04. Även på denna kurs lär du dig mer om vad engelsk språk- och litteraturvetenskap innebär, men du blir även bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd blir ännu större, liksom din språkliga säkerhet.

Kursens innehåll (Engelska 46-60, ENGH04)

Kursen består av följande delkurser:

  • Litteraturhistoria (7hp)
  • Valbar kurs (5hp)
  • Ordkunskap (3hp)

Delkursen Litteraturhistoria behandlar hela den brittiska litteraturhistorien i urval. Du lär dig mycket om kopplingarna mellan litteraturen och de historiska och kulturella händelserna. Det går att se denna delkurs som en fortsättning på Historia och kultur på grundkursen, även om fokus här är betydligt mer på litteratur i olika former. Delkursen avslutas med en salstentamen.

Du får också möjlighet att läsa en Valbar kurs. Du kan välja mellan två språkvetenskapliga och två litteraturvetenskapliga kurser. Förhoppningsvis får du läsa ditt förstahandsval. I annat fall är du garanterad ditt förstahandsval när du läser kandidatkursen (ENGK01 eller ENGH05). Examinationsformerna varierar.     

Slutligen finns det en delkurs i ordkunskap. Den består i första hand av självstudier och bygger på ordkunskapskursen inom engelskas grundkurs. Kursen tenteras genom ett ordkunskapsprov av flervalstyp baserat på frekvensordlistor.

Efter kursen (Engelska 46-60, ENGH04)

Genom denna kurs blir du behörig att läsa kandidatkursen (ENGK01 eller ENGH05 följt av ENGK06), alltså den kurs eller de kurser som behövs om du vill ta ut en kandidatexamen i engelska. Med 60hp engelska har du också en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden, exempelvis om du vill arbeta utomlands eller på företag, myndigheter eller organisationer med många internationella kontakter.

Delkurser
  1. Brittisk litteraturhistoria, 7 hp
  2. Valbar kurs, 5 hp
  3. Ordkunskap, 3 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.