lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv

ARAH11

Kurskod: ARAH11
Engelsk titel: Middle East Studies: Introducing Perspectives
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2016.

Kurstillfälle: vårterminen 2016
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2016-02-01 – 2016-04-18
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-77401

Beskrivning

Mot bakgrund av regionens historia från förislamisk tid fram till 1990-talet behandlas den politiska utvecklingen från tiden efter första världskriget till dagens situation. Utöver utvecklingen i de enskilda staterna analyseras regionala konflikter, särskilt Israel-Palestinakonflikten, samt internationella relationer och religionens roll i politiken. De samhällsvetenskapliga aspekter som behandlas är den ekonomiska utvecklingen i regionen samt befolkningsökning, urbanisering, arbetsmarknad och arbetsmarknadsproblem. Klass, etnicitet och minoriteter liksom kvinnans roll utgör andra viktiga ämnen. En kort introduktion om Mellanösterns litteratur, både äldre och modern, ingår.

Kursanmälan

Anmäl dig till kursen senast den 15 oktober.