lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv

ARAH11

Kurskod: ARAH11
Engelsk titel: Middle East Studies: Introducing Perspectives
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2016.

Kurstillfälle: vårterminen 2016
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2016-02-01 – 2016-04-18
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-77401

Beskrivning

Mot bakgrund av regionens historia från förislamisk tid fram till 1990-talet behandlas den politiska utvecklingen från tiden efter första världskriget till dagens situation. Utöver utvecklingen i de enskilda staterna analyseras regionala konflikter, särskilt Israel-Palestinakonflikten, samt internationella relationer och religionens roll i politiken. De samhällsvetenskapliga aspekter som behandlas är den ekonomiska utvecklingen i regionen samt befolkningsökning, urbanisering, arbetsmarknad och arbetsmarknadsproblem. Klass, etnicitet och minoriteter liksom kvinnans roll utgör andra viktiga ämnen. En kort introduktion om Mellanösterns litteratur, både äldre och modern, ingår.