lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Hos oss på Språk- och litteraturcentrum kan du välja bland ca 450 fristående kurser och ett tiotal program.

Du kan läsa
  • Klassiska och moderna språk
  • Svenska
  • Lingvistik
  • Litteratur-, film- och teatervetenskap
  • Områdesstudier: öst- och centraleuropakunskap, mellanösternkunskap eller öst- och sydöstasienkunskap

Programstudier är mer styrda och sammanhållna än studier på fristående kurser. Fristående kurser kan du själv fritt kombinera till exempelvis en kandidat- eller magisterexamen för att ge din utbildning en egen profil.

När du är färdig med dina studier kan du ta ut en kandidat- eller högskoleexamen på grundnivå. På avancerad nivå kan du välja mellan att läsa till en magister- eller masterexamen.