lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysningar, bidrag för konferenser och workshops, hösten 2017

Välkommen med din ansökan avseende bidrag till konferens eller workshop från The Birgit Rausing Language Programme! Mer information hittar du nedan fr.o.m. 16 oktober.