lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Ulrika Sandberg

Bild: Ulrika Sandberg
Ulrika Sandberg föddes 1986 i Kristianstad men bor i Lund sedan några år tillbaka. Förutom författarskolan har hon studerat bland annat litteraturvetenskap och juridik, och tänker sig en framtid där allt detta får plats. Den yngsta systern är en ond saga, om barn men för vuxna.