lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Terri-Lynne Sandberg Waldvik

Bild: Terri-Lynne Sandberg Waldvik
Skådespelerska, teaterfotograf, dramatiker.
Konstnärlig ledare för Rosarium Production AB.
http://www.rosarium.se
"Härlig, härlig sommardag"
är en en dikt om enkel sommarlycka.