lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Simon Adler

Bild: Simon Adler
Jag är uppvuxen i Södertälje men är sedan sex år malmöbo, möllanbo. Under långa perioder i mitt liv har jag befunnit mig utomlands, i Indien, Vietnam, Kambodja och Thailand, men också i Kina och U.S.A. Musik har varit och är en central del av mitt liv, jag har gått ett år på musikfolkhögskola med jazzinriktning. Dessutom har jag drivit en mindre rockklubb i Malmö tillsammans med en vän. Innan jag sökte till författarskolan läste jag tre terminer på sjuksköterskeutbildningen, men nu har jag full fokus på att skriva och färdigställa mitt projekt på författarskolan, en samhällspolitisk nutidsroman.