lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Mats Hansson

Bild: Mats Hansson
Mats Hansson föddes 1985, växte upp i Ystad, Skurup, Dalby, Hörby samt Lund, och blev till sist också en nomad i tankarna. Utöver Författarskolan har han studerat filosofi, litteraturvetenskap och idé- och lärdomshistoria, samt hoppat av medicinstudier i England, där pennan inte längre kunde hållas i skåpet. Idag skriver han om narcissismen som vår tids ansikte, med ett obarmhärtigt blottande av civilisationens porer, men på samma gång med leendets musikaliska vingtag, som trots all smärta håller andan i liv. "Sista uppsättningen", som Mats bidrar med, är denna kosmiska strävan, komprimerad till en snöflinga.