lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Marina Trattner

Bild: Marina Trattner
Marina Trattner är född i Ukraina 1980, uppväxt i en militärstad i Turkmenistan i gamla Sovjetunionen. Utbildad journalist i Kiev 2001. Arbetat i Ukraina, på Cypern och Italien. Talar 5 språk flytande. Läser vid Lunds universitet samt är egenföretagare. Bosatt i Södra Sandby utanför Lund.