lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Lo Söllgård

Bild: Lo Söllgård
Jag är född i Malmö där jag nu bor. Jag har läst humaniora på Lunds universitet och är utbildad lärare. Jag har alltid varit fascinerad av det skrivna ordet och har jobbat i bokhandel, på förlag och undervisat i historia, svenska och litterär gestaltning på gymnasiet. Jag är konst- och musikintresserad och har varit med och drivit Viks Musikfestival. Nu går jag författar skolan och lägger all min tid på att färdigställa mitt romanprojekt.