lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Kerstin von Seth

Bild: Kerstin von Seth
Kerstin von Seth 68 år, född och uppvuxen i Malmö. 2007 gav hon ut boken "När du ser Karlavagnen". Efter att i fyrtio år ha levt i nära samklang med djur och natur, arbetar hon för närvarande med boken Urliv som vill visa människans beroende av och nödvändiga samklang med djuren, naturen och dess urkraft. Kapitlet i "Bidrag" är det första ur den kommande boken.