lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bidrag

Katarina Lidén

Bild: Katarina Lidén
Katarina Lidén är född 1973 i Borås. Hon har tidigare givit ut boken "Djursy" och arbetar nu på sin skönlitterära roman "Bara vanliga människor". I "Bidrag" finns Katarinas dikter under rubriken "Förgängligt".